ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรติดต่อกลับ (ต้องการ)

ประเภทสินค้าที่ต้องการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาแผนโบราณรับจ้างบรรจุชา ชาสมุนไพรเครื่องดื่มเครื่องสำอาง

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

บริษัทเรามีความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกท่านทั้งลูกค้าที่ทำอยู่แล้ว หรือลูกค้าที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่ สำหรับลูกค้าที่กำลังจะเริ่มต้นลงทุนธุรกิจทางด้านนี้ เราสามารถรับผลิตสินค้าในปริมาณที่น้อยได้ ทำให้ลูกค้าที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องสต็อคสินค้าจำนวนมาก และจัดการเงินหมุนเวียนได้ง่ายขึ้น

คิดค่าใช้จ่ายในการผลิตด้วยราคาที่เป็นกันเอง

มีเครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัย เหมาะสมกับกระบวนการผลิตสินค้า

รับรองมาตรฐานการผลิตด้วยระบบ CODEX GMP & CODEX HACCP พร้อมทั้งใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและใบวิเคราะห์คุณภาพดิบ (Certificate of analysis) พร้อมทั้งตรวจเช็คคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้าทุกครั้ง เพื่อควบคุมเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ

มีความซื่อสัตย์ จริงใจกับ และบริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ

Tel: +66 (0) 24034718-9 / +66 (65) 6965059

 1. สินค้าที่ต้องการจะผลิตมีทะเบียน อย. แล้วหรือยัง
 2. ลูกค้าต้องการสั่งผลิตสินค้าประเภทอะไร เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ
 3. ลูกค้ามีสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะสั่งผลิตแล้วหรือยัง หากยังไม่มี บริษัทยินดีให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร
 4. เมื่อทราบข้อมูลวัตถุดิบ และการผลิตทุกขั้นตอนแล้ว บริษัทจะทำใบเสนอราคาการผลิตให้กับลูกค้า
 5. เริ่มดำเนินการผลิตเมื่อลูกค้าชำระเงินตามเงื่อนไขที่ตกลง

จำนวนขั้นต่ำในการผลิต (Minimum Order Quantity : MOQ) จำนวนขั้นต่ำในการผลิต อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสูตรที่ลูกค้าต้องการ

 1. ตอกเม็ด 30,000 เม็ด
 2. บรรจุซอง 10,000 ซอง
 3. บรรจุแคปซูล 30,000 แคปซูล
 4. บรรจุชา 10,000  ซอง
 1. ค่าบริการดำเนินการขึ้นทะเบียน อย. 10,000-15,000 บาท/สูตร ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการพิจารณา)
 2. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทได้ยื่นทะเบียน อย. เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทสามารถยื่นเอกสารเปลี่ยนชื่อใหม่ให้กับลูกค้าได้ โดยมีระยะเวลาดำเนินการเพิ่มประมาณ 30 วัน (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการพิจารณา) ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม 2,000 บาท/ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

 • กรณีที่ทางบริษัทได้ดำเนินการยื่นทะเบียน อย. ให้กับทางลูกค้าแล้ว หากเกินกำหนด 30 วันตามที่แจ้งให้ลูกค้าทราบเบื้องต้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น เนื่องจากการดำเนินการอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ อย. ซึ่งเกินอำนาจหน้าที่ ที่บริษัทจะตามควบคุมเรื่องระยะเวลาได้
 • กรณีที่ทางลูกค้ายกเลิกสัญญาการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต ในขณะที่บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการยื่นทะเบียน อย. หรือได้รับเลข อย. มาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้น
 • ราคาที่แจ้งเบื้องต้นยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม