ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท แคปซูล

  • บริการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทแคปซูล เบอร์#1 และ เบอร์#0
  • ลูกค้าเลือกผลิตได้ในปริมาณไม่สูง ใช้เงินลงทุนไม่มาก คุณภาพสูง

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099-286-4122