บริการรับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องดื่ม

  • บริการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเครื่องดื่ม เช่น คอลลาเจนชงดื่ม ดีท็อกซ์ วิตามินชงดื่ม
  • ลูกค้าสามารถผลิตได้ปริมาณไม่มาก ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099-286-4122